Gezinsmanagement is

  • Een samenwerkingsverband tussen zes verschillende organisaties.
  • Eén plan met verschillende expertises.
  • Intensief en zo lang als nodig tijd (gemiddeld negen maanden)
  • Geen wachttijd, geen indicatie, geen beschikking en geen regels
  • We zijn er voor het hele huishouden

De gezinsmanager is alle hulpverleners in één: de jeugdzorgwerker, de specialist in veiligheid, de coach, de regisseur, de jeugdbeschermer etc.

Gezinsmanagement is een samenwerkingsverband tussen zes organisaties; RIBW Brabant, Amarant, Traverse, Sterk Huis, Novadic Kentron en GGZ Breburg.