Gezinsmanagement is

De gezinsmanager is alle hulpverleners in één: de jeugdzorgwerker, de specialist in veiligheid, de coach, de regisseur, de jeugdbeschermer etc.

Gezinsmanagement is een samenwerkingsverband tussen zes organisaties; RIBW Brabant, Amarant, Traverse, Sterk Huis, Novadic Kentron en GGZ Breburg.