Een gezin wordt aangemeld door Veilig Thuis….

Verschillende instanties kunnen een gezin aanmelden bij Gezinsmanagement. Zo ook Veilig Thuis. Een jaar geleden kreeg ik naar aanleiding van een melding huiselijk geweld bij Veilig Thuis een gezin aangemeld bij Gezinsmanagement. We zijn nu precies één jaar verder. Ik vertel jullie wat er allemaal het afgelopen jaar is gebeurd. Het geweld stoppen Bij aanmelding …

Een gezin wordt aangemeld door Veilig Thuis…. Lees meer »